Kezdőlap

Korányi Frigyes, báró (Pest, 1869. jún. 21.Bp., 1935. dec. 26.): gazdaságpolitikus, pénzügyminiszter az ellenforradalmi korszakban. ~ Frigyes belgyógyász professzor fia. Egy.-i tanulmányait a bp.-i és külföldi egy.-eken végezte; 1892-ben a pénzügymin. szolgálatába lépett, hamarosan osztálytanácsos, majd 1912-től az Orsz. Központi Hitelszövetkezet vezérig.-ja. 1919. szept. 12-tőt 1920. dec. 16-ig pénzügyminiszter; lemondása után az Orsz. Központi Hitelszövetkezet élére tért vissza. Minisztersége idején kisgazdapárti, a kormányból való kiválása után a disszidens képviselők csoportjához csatlakozott, majd 1922-ben belépett az Egységes Pártba. 1923–24-ben párizsi követ, 1924. márc. 24-tőt nov. 15-ig újra pénzügyminiszter a Bethlen-kormányban, de még ugyanebben az évben visszatért a párizsi követség élére. 1928-ban a Pénzintézeti Központ elnöke lett. 1931. dec. 16-tót 1932. okt. 1-ig Károlyi Gyula kormányában ismét pénzügyminiszter, majd újból a Pénzintézeti Központ elnöke. Horthy Miklós 1932-ben a felsőház örökös tagjává nevezte ki. Irodalommal is foglalkozott; írt színdarabot, regényeket (Hajnalhasadás, színmű, 1900; Serédy Gábor, r., 1902; Aranyfürt, r., 1904).