Kezdőlap

Korcsmáros Iván (Kisszeben, 1913. nov. 27.Pécs, 1977): főiskolai tanár. A bp.-i tudományegy.-en kémia–természetrajz–földrajz szakos tanári oklevelet szerzett (1937) és doktorált (1942). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy. Mezőgazdasági Növénytani Intézetében, a Gazdasági Ipari Intézetben gyakornok, majd 1938-tól 1949-ig tanár. A Dombóvári Áll. Pedagógiai Gimn. ig. ja (1949–50), nyugdíjazásáig (1976) a Pécsi Pedagógiai Főisk. kémia tanszékének vezetője. Munkásságának fő területe a kémia oktatása volt. – F. m. A keszthelyi halomgerinc balatoni színlői (dissz., Bp., 1939); Elméleti kémia (főisk. jegyzet, Bp., 1961); Szervetlen kémia (főisk. jegyzet, Bp., 1963); Általános és fizikai kémia (főisk. jegyzet, Bp., 1967).