Kezdőlap

Korda Imre (Kiskunhalas, 1853. okt. 30.? , 1914): tanár, újságíró. 1863-tól Pesten Jókai Mór lapjának, az Üstökösnek, majd a Honnak munkatársa, közben az egy. bölcsészkarán tanári oklevelet szerzett. 1878-tól a polgári liberális szellemű Egyetértés c. napilap szerkesztőségi tagja, majd főmunkatársa. 1881–1911-ben a kiskunhalasi ref. gimn.-ban a magyar nyelv és irodalom, valamint a bölcselet tanára. 1882-től 1884-ig egyidejűleg a Halasi Újság szerk.-je. Írt a kiskunhalasi nyelvjárásról (Nyelvőr, 1886); a Halotti Bészéd „ysa” szaváról. Angol, francia, német és olasz írókat fordított. – F. m. Stilisztika és verstan (Bp., 1886).