Kezdőlap

Koref Oszkár (Bp., 1897. máj. 15.Bp., 1978. nov. 12.): orvos, endokrinológus, farmakológus, az orvostudományok doktora (1959). Isk.-it Bp.-en végezte, és itt kezdte el orvosi tanulmányait is 1914-ben, amit hamarosan megszakított katonai szolgálata miatt. Orvosidiplomáját 1922-ben Prágában szerezte, mivel a Tanácsköztársaság idején viselt szerepe miatt Bp.-en nem folytathatta tanulmányait. 1923-1927 között Bécsben élt, ahol belgyógyászati és gyermekgyógyászati klinikákon, majd a bécsi egy. gyógyszertani intézetében dolgozott. 1927-ben DélAmerikában telepedett le, Argentínában, Chilében, később Mexikóban töltött be vezetői állásokat, gyógyszertárakban, serológiai intézetekben. Organoterápiás készítményeket állított elő és standardizált. Érdeklődése a farmakológia felé fordult; insulin, adrenalin, gonadotropin és hipofízis tartalmú készítményeket készített, tanulmányozta biológiai hatásaikat. Santiagóban az egy. kórélettani tanszékén meghívott professzorként is működött. 1932-től a Chilei Kommunista Párt tagja, részt vett a Spanyol Köztársaság védelmében, később a nácizmus üldözötteinek megsegítésére szervezett mozgalomban is. 1945-1955 között Mo. chilei diplomáciai képviseletén tevékenykedett. 1955-től a Semmelweis Orvostudományi Egy. I. sz. Belgyógyászati Klinikájának laboratóriumát, később a Klinika endokrinológiai laboratóriumát vezette. Érdeme, hogy az 1950-es évek végén új módszereket honosított meg a hazai endokrinológiai diagnosztikában. Kutatásának középpontjában a mellékvesekéreg működésének vizsgálata állt. Közleményei jelentek meg a patkány mellékvesekéreg in vitro hormonszintéziséről, a szteroidok vér útján történő transzportjának témaköréből. Világviszonylatban is a legelsők között foglalkozott az egyszerű elhízás és az androgén anyagcsere összefüggésével. Tagja volt az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak, jelentős szerepet játszott a Klinikofarmakológiai Hálózat megszervezésében és a Gyógyszertörzskönyvezési Bizottság munkájában. Dísztagja volt a Magy. Endokrinológiai Társ.-nak, l. tagja a Sociedad de Beilogia de Bogota és a Sociedad de Biologia de Chile társ.-oknak. – Irod. Holló István: K. O. (Orv. Hetil., 1979. 1. sz.).