Kezdőlap

Koritsánszky Ottó (Kölesd, 1882. márc. 15.Nagyszékely, 1952. nov. 26.): gyógyszerész, író, lapszerkesztő. Gyógyszerészgyakornok volt édesapjának kölesdi (Tolna vm.) patikájában. 1901-ben beiratkozott a bp-i egy.-re. Gyógyszerészi oklevelét 1903-ban szerezte meg, majd a soproni „Oroszlán” patikában dolgozott. 1908-ban a Gyógyszerész Hetilap h.-szerk.-je volt. A Galilei Kör tevékeny tagja, 1919-ben a Tanácsköztársaság idején az Egészségügyi Népbiztosságon a gyógyszerellátás egyik hivatalos intézője volt. Ekkor javasolta külön gyógyszerészi főisk. felállítását. 1921-től a gyógyszerész-egyesület ig.-ja. Felelős szerk.-je volt a Gyógyszerészi Hetilapnak és az évente megjelenő Gyógyszerészi Évkönynek. 1931-től a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség egyik alelnöke. 1936-tól felelős szerk.-je volt a Gyógyszerészi Közlönynek. 1941-ben átvette az „Arany Kalász” gyógyszertár vezetését. – F. m. A magyar gyógyszerészet a proletárdiktatúra és a politikai átalakulások idején (Bp., 1919); Észt- és Finnország gyógyszerészete (Bp., 1926).