Kezdőlap

Korizmics László (Aggszentpéterpuszta, 1816. márc. 29.Kistétény, 1886. okt. 5.): mezőgazdász, mérnök; agrárpolitikus, az MTA t. tagja (1858). 1837-ben szerezte meg mérnöki oklevelét a pesti mérnöki intézetben. 1838-tól Esterházy hg. ozorai, majd kaposvári uradalmában segédmérnök, 1841–48-ban a lévai gazdaság főmérnöke. 1845–46-ban Mo.-on az elsők között létesített rétöntözést. 1848-ban földművelésügyi min.-i titkár, 1849 elején megindította a Gazdasági Lapokat. Az úrbéri pátens végrehajtási munkálatainak vezetője volt. 1850–57-ben az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) egyik vezetője, 1857-től haláláig alelnöke. Részt vett a Földhitelintézet alapításában, s 1862-től a kölcsönosztály ig.-ja. 1868-tól haláláig kormánypárti ogy, képviselő. Az okszerű talajművelés mo.-i úttörője volt. – M. Levelek a rétöntözés érdekében (Pest, 1845); Jószágberendezés (Pest, 1848); Mezei gazdaság könyve (Benkő Dániellel és Mórócz Istvánnal Stephens Henry „The book of the farm” c. munkája nyomán a hazai körülményekhez alkalmazva I–VII. Pest, 1855–68, az MTA nagyjutalmát kapta érte); A mágocsi uradalom (Bossányi Lászlóval és Mórócz Istvánnal, Pest, 1860); Gazdasági levelek (Pest, 1867); Levelek a szőlőből (Pest, 1871); A pénzügyi vámok (Bp., 1877); Szőlőmívelés és borászat (Bp., 1880). – Irod. K. L. (Gazdasági L. 1887. 22. sz.); Galgóczy Károly: Emlékbeszéd K. L. felett (MTA Emlékbeszédek Bp., 1887); Fodor Ferenc: A magyar vízimérnököknek… munkálatai… (Bp., 1957).