Kezdőlap

Kornfeld Móric, báró (Bp., 1882. dec. 30.? 1967. nov. 5.): nagyiparos, bankár, politikus. ~ Zsigmond bankár fia. A bp.-i és lipcsei egy.-en jogot tanult, a bp.-i tudományegy.-en szerzett jogi diplomát. Pályáját 1905-ben a Ganz-Danubius Gyárban kezdte, hamarosan a gyár ig.-ja, majd vezérig.-ja lett. 1918-ban megvált tisztségétől, de továbbra is tagja maradt a gyár ig.-ságának és több vállalat vezetőségének. Visszavonult felsőiregi birtokára. Később újra szerepelt a közéletben; a csepeli Weiss Manfréd Művek egyik igazgatója lett. A genfi világgazdasági konferencián ő képviselte Mo.-ot (1927). A felsőház tagja (1927–44). Apja emlékére Bethlen Istvánnal együtt megalapította a Magyar Szemle Társaságot (1927). Tagja volt a társ. választmányának, a Magy. Nemzeti Bank Főtanácsának, a MNM ig.-tanácsának, az Orsz. Ipartanácsnak. Meghívott tagja volt az Orsz. Magy. Gyűjteményegy.-nek. Fő szerepet játszott az ipari érdekképviseletek munkájában. Közgazdasági, nemzetpolitikai tanulmányai jelentek meg a Magyar Szemlében. A Gestapo elfogta és Németo.-ba szállíttatta (1944. márc. 21.). A Weiss Manfréd családdal kötött megegyezéssel az SS 25 évre bérbe vette a Weiss Manfréd-érdekeltségeket, ezért a Weiss, Chorin, a ~ és a Mauthner családot és ügyvédeiket, összesen 40 személyt a semleges Portugáliába és Svájcba szállították.