Kezdőlap

Kornfeld Zsigmond, báró (Jenikau, Cseho., 1852. márc. 27.Bp., 1909. márc. 24.) bankigazgató. A bankszakmát prágai, bécsi és párizsi bankházaknál sajátította el. 1872-ben a prágai Böhmischer Bankverein ig.-ja, 1879-től a Magy. Általános Hitelbankig.-ja, 1895-től haláláig vezérig.-ja. Kapcsolatot létesített a bécsi Rothschild tőkéscsoporttal, majd jelentős részt vállalt az állam valamennyi hitel műveletének lebonyolításában. Mindezzel megerősítette a Hitelbank pénzügyi helyzetét. Nevéhez fűződik a Magy. Folyam és Tengerhajózási Rt., a Fiumei Kőolajfinomító Rt., a Villamos és Közlekedési Vállalatok Rt., a Bp.-i Giró- és Pénztáregylet stb. alapítása. A Bp.-i Áru- és Értéktőzsdének elnöke, a főrendiház tagja. Három évtizeden át a finánctőke vezető képviselője. – M. Előadmány a nemzetközi giróforgalom kérdéseiről… (Bp., é. n.); Referat über die Frage des internationalen Giroverkehrs (Bp., 1907). – Irod. Székely Ferenc: K. Zs. br. emlékezete (Bp., 1909); Farkas Emil: br. K. Zs. (Bp., 1909); Radnóti József: K. Zs. (Bp., 1931.)