Kezdőlap

Kornis Zsigmond (? , 1578 k.Radnót, 1648. nov. 3.): erdélyi nagybirtokos főnemes, ~ Boldizsár öccse. 1603-ban Basta seregében harcolt. 1610-ben részes lévén a Báthori Gábor elleni összeesküvésben, Mo.-ra menekült. Távollétében fő- és jószágvesztésre ítélték. 1611-ben Forgách Zsigmond seregében részt vett az erdélyi hadjáratban. 1614-ben az ellene hozott ítéletet az ogy. megsemmisítette. Később Bethlen Gábor, majd I. Rákóczi György alatt fejedelmi tanácsos, bihari és zarándi főispán, erdélyi főgenerális, 1636-ban a török elleni szatai csatában az erdélyi csapatok parancsnoka.