Kezdőlap

Koroda Miklós (Bp., 1909. jún. 6.Bp., 1978. márc. 22.): író, újságíró. Apja ~ Pál író. Közgazdasági tanulmányokat folytatott Bp.-en, majd újságírói pályára lépett. 1934–36-ban a Magyarság, 1937-től 1939-ig a Nemzeti Újság, 1939–1944 között a Pesti Újság munkatársa volt. A II. világháború alatt haditudósító, 1945 után a Köztársaság c. lap segédszerk.-je. 1950–1957 között a Magy. Rádió belpolitikai rovatának belső munkatársa. Rendszeresen jelentek meg írásai a Népszava, Magyar Nemzet és az Élet és Irodalom c. lapokban. Irodalmi riportjai gyakran szerepeltek a Rádió műsorában. – F. m. A világ csak hangulat (r., Reviczky Gyula életéről, Bp., 1939); Megvilágosodott már… (történelmi r., Batsányi János életéről, Bp., 1942); A magyar felvilágosodás breviáriuma (Bp., 1944); Magyar szabadkőművesek (Bp., 1945); A parasztok dekrétuma (Bp., 1945); Áchim András a „csabai parasztvezér” (Bp., 1946); Az alföldi parasztmozgalmak (Bp., 1946); Kossuth Lajos üzenete (szerk., Bp., 1948); Kossuth-breviárium (összeállította, Bp., 1948); Budai Nagy Antal (kisregény, Bp., 1951); A sötétség trónállói (antiklerikális karikatúrák, Bp., 1953); Látóhegyi asszonyok (r., Bp., 1959); A Holt-Szamos két partja (r., Bp., 1962); Csajka Gyurka szerencséje (r., Bp., 1964); Pataki tengerészek. Újmódi kópéregény (r., Bp., 1966); Az istennő ölében (r., Bp., 1969); Alvilági színjáték (r., Bp., 1970); Bolondok tornya (r., Bp., 1974); Gyönyörök kertje (r., Bp., 1978). – Irod. Hegedűs Géza: Zamatok emlékeinek krónikása. Arcképvázlat K. M.-ról (Irod. tört., 1979. 3. sz.).