Kezdőlap

Koroda Pál (Kisendréd, 1858. márc. 7.Bp., 1933, aug. 13.): költő, író. Jogi tanulmányokat folytatott a pozsonyi jogak.-án (1875–77) és a bp.-i egy.-en (1877–79) 1881-ben az államtudományok doktorává avatták. Gyermekkora óta baráti szálak fűzték Reviczky Gyulához; vele és Komjáthy Jenővel az 1880-as években irodalmi kört alakítottak. Költészetében a kor jellemző kiábrándultsága és érzelmes pesszimizmusa tükröződik. 1895-ben sajtó alá rendezte Reviczky Gyula összes költeményeit. A Petőfi Társ. tagjává választotta. Számos korabeli lap és folyóirat munkatársa volt. Színpadi művei közül vígjátékaiban fellelhető társadalmi mondanivaló is. – M. A túlvilág komédiája (drámai költemény, Bp., 1876); Költői elbeszélések (Bp., 1877); Alkibiadesz (dráma, Bp., 1884); A pörös jószág (r., Bp., 1884); A szép Sára története (Bp., 1886); Az ostrom (vígjáték, Bp., 1891); Az udvarló (Bp., 1893); Líra (versek, Bp., 1898); Wesselényi (dráma, Bp., 1907).