Kezdőlap

Korpás Emil (Ürmény, 1910. szept. 1.Bp., 1980. nov. 2.): geográfus, a földrajztudományok kandidátusa (1958). Tanulmányait a bp.-i közgazdasági és a bp.-i tudományegy.-en végezte, 1933-ban kereskedelmi középisk. tanári oklevelet szerzett, 1934-ben doktorált. 1934- 35-ben a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasa. Azután állástalan diplomás, házitanítóskodott. A Mezőgazdasági Tud. Központba, utóbb az MTA Talajtani és Agrárkémiai Kutatóintézetébe került kutatónak, ahol talajtani térképezésen dolgozott. 1200 km2 területet vizsgált meg, és elkészítette e területek talajtérképeit a laboratóriumi vizsgálatokkal és magyarázatokkal együtt. 1942-1954 között a Kereskedelmi Ak.-n, utóbb Kereskedelmi Főisk.-n tanársegéd, főisk. tanár, majd tanszékvezető. 1952-től a szegedi egy. földrajzi tanszékén meghívott előadó, majd 1954-ben egy.-i docens, 1957-1963 között tanszékvezető és az Acta Geographica (Szeged) szerk.-je. 1963-tól a bp.-i Marx Károly Közgazdaságtudományi Egy. docense, majd c. egy.-i tanára volt. Két periódusban is tagja volt az MTA Földrajzi Főbizottságának. Írt egy.-i és főisk. jegyzeteket, gimn. tankönyve tíz kiadásban jelent meg. A Magy. Földrajzi Társ.-nak fél évszázadon át volt tagja, 25 évig választmányi tagja, 1978-tól t. tagja. – F. m. A Gerecse-hegység morfológiája (Földr. Közl., 1933); A Csepel-sziget (Vízügyi Közl., 1934); Szeged környékének talajföldrajzi vázlata (Földr. Közl., 1955); A talajföldrajzi kutatások módszertana (Földr., Közl., 1955); A mezőföldi talajerózió földrajza (A Mezőföld természeti földrajza, Bp., 1959); Délkelet-Ázsia (Bögös Lászlóval és Matolcsy Károllyal, Bp., 1965); Die Wirtschaftliche Entwicklung der südlichen Tiefebene (Alföld) (Acta Geographica, Debrecen, 1968); Magyarország gazdaságföldrajza (1-2. fejezet és a DK-Alföld és a Duna-Tisza köze gazdasági körzetei, Bp., 1969). – Irod. K. E. (Szegedi Egy.-i Almanach, 1971); Bernáth Tivadar: In memoriam K. E. (Földr. Közl., 198z).