Kezdőlap

Korponai Jánosné, Géczy Julianna (Osgyán, 1680as évek –Győr, 1714. szept. 25.): a „lőcsei fehér asszony”. 1710. febr. 13-án összejátszva szeretőjével, Andrássy István generálissal, a kuruc kézen levő Lőcse várába beengedte a császári csapatokat. 1712. márc.-ban Pálffy János tábornagynál feljelentést tett, hogy Rákóczi által írt leveleket adtak át neki kézbesítésre, s e levelek új fölkelés előkészítéséről szólnak. A leveleket azonban nem tudta felmutatni, ahogy mondotta, azokat elégette. Följelentése sok előkelő embert kompromittált, s rágalmazásért bíróság elé állították. Vallomásaiban súlyos ellentmondásokba bonyolódott, s a nemesi bíróság, nehogy a vádak alapján az uralkodó titkos kuruc szervezkedésre hivatkozva elzárkózzék a szatmári békepontok teljesítése elől, halálra ítélte. Győr piacterén kivégezték. – Irod. Gyergyay Margit: G. J. élete (Bp., 1918). – Szi. Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony (r., Bp., 1885).