Kezdőlap

Korponay János (Hím, 1819. máj. 16. Kassa, 1881. jan. 15.): honvédtiszt, hadtudományi író, az MTA l. tagja (1844.). Iskolai tanulmányainak végeztével a testőrségbe lépett, ahol főhadnagyi rangot ért el. A 32. gyalogezred századosa. 1848-ban őrnaggyá, 1849. febr.-ban alezredessé, máj.-ban ezredessé léptették elő és a hadügymin. elnöki osztályának élére állították. Részt vett az orosz csapatokkal folytatott ütközetekben. A szabadságharc bukása után előbb halálra, majd kegyelemből 16 évi várfogságra ítélték. Kiszabadulása után Abaúj vm. főlevéltárosává választották. – M. Hadi földírás (I, Pest, 1845. II. Kecskemét, 1848); Abaúj vármegye monográfiája (I–II. Kassa, 1866–1878). – Irod. Pauer István: Emlékbeszéd K. J. fölött (MTA Emlékbeszédek, I. Bp., 1882).