Kezdőlap

Kosinszky Viktor (Mezőberény Gyoma*, 1863. okt. 25.Bp., 1935. márc. 29.) : szőlész. A vincellérképző elvégzése után 1884-től az ország különböző kertészeti és szőlészeti szakiskoláiban tanított. 1891-től a tarcali vincellériskola ig.-ja, a tokaj-hegyaljai állami szőlészeti intézmények főfelügyelője. 1918-tól orsz. borászati kormánybiztos, 1919-től a Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam ig.-ja és részben előadója, éveken át az Orsz. Központi Mintapince ig.-ja. 1904-1914 között a Párizsban székelő Nemzetközi Borbizottság alelnöke. 1920-tól a Szőlősgazdák Orsz. Egyesületének elnöke. Nagy érdemeket szerzett az alanyfajták szaporítása, az oltványkészítés, valamint az oltvány előhajtatása terén. A filoxéravész utáni szőlőfelújítás és a szőlősgazdák társadalmi mozgalmainak egyik vezetője volt. Az egykorú szaklapokban széles körű szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. -F. m. A phylloxera és phylloxera elleni védekezés (Pozsony, 1886); A szőlőoltványok előhajtatással való előállítása (Bp., 1905). – Irod. K. V. kitüntetése (Borászati L, 1934); K. V. (Borászati L. 1935.)


* Javítva Tímár Rita közlése alapján [2011.11.25.]