Kezdőlap

Kossányi Béla (Libetbánya, 1894. febr. 13.Bp., 1968. nov. 2.): történész, levéltáros. A bp.-i tudományegy.-en bölcsészdoktori (1915), és levéltárkezelői oklevelet szerzett (1918). 1919-től a Magy. Orsz. Levéltárban levéltári tiszt volt, 1923-tól orsz. levéltárnok, majd főlevéltárnok. 1942–49-ben a Magy. Orsz. Levéltár főig.-h.-e; a Magy. Történelmi Társulat titkára (1937–43), főtitkára (1943–46). 1950-ben vonult nyugalomba. Az I. világháború alatt és után folytatott nemzetközi tárgyalások levéltári szakértője, fontos szerepe volt a két világháború között a lengyel-m. történelmi kapcsolatok ápolásában. – F. m. Az úzok és kománok történetéhez a XI–XII. században (Századok, 1924); Polonais et Hongrois (Paris, 1930). – Irod. Borsa Iván: K. B. (Századok, 1969. 1. sz.); Ember Győző: K. B. (Levélt. Közl., 1968. 2. sz.); Varga Endre: K. B. (Levélt. Szle, 1968. 3. sz.).