Kezdőlap

Kossovich Károly (Ivánka, 1803. dec. 16.Nyitra, 1841. jún. 19.): ügyvéd, jogi író, az MTA r. tagja (1838). Az 1825–27-i ogy.-en mint Nyitra vm. követeinek irnoka vett részt. Utána Nyitra vm.-ben mint aljegyző részt vett az országos összeírás, a börtön- és dologházrendezés, „éhséghárító” intézet szervezése stb. ügyében. 1837-től állásáról lemondva csak írással foglalkozott. Montesquieu munkájához írt Alapállítások és következtetések c. műve több más munkájával együtt kéziratban maradt meg (Az ősi javak, A törvényhozó és a polgárok cselekedetei, háromkötetes értekezése Némely magyarországi országgyűlési tárgyakról stb.). – F. m. Az ipar és kereskedés hajdani állapotáról Magyarországon (Buda, 1842). – Irod. Zsoldos Ignác emlékbeszéde (MTA Évk., Buda, 1845); (Toldy) Schedel Ferenc: K. K. (Magy. Tudós Társ. Évk. VI. 1840–42. Buda, 1845.)