Kezdőlap

Kosutány Tamás (Nyírlugos, 1848. márc. 7.Bp., 1915. jan. 19.): agrárkémikus, mezőgazdasági szakíró, az MTA l. tagja (1894). A keszthelyi gazdasági tanintézet elvégzése után, 1870-ben a hallei egy.-en folytatta agrárkémiai tanulmányait. 1871-ben a magyaróvári gazdasági ak. segédtanára, majd tanára. 1903-ban az Orsz. Kémiai Intézet és a Központi Vegykísérleti Állomás ig.-ja és a műegy.-en a mezőgazdasági kémiai technológia meghívott előadója volt. Úttörő munkát végzett a hazai búza és liszt minőségének tudományos vizsgálata terén és széles körű felvilágosító tevékenységet fejtett ki a mezőgazdasági ipar műszaki fejlesztése érdekében. Foglalkozott szőlészettel, jelentősek kémiai, bor- és szeszipari, bakteriológiai kutatásai is. Cserháti Sándorral együtt indította meg és 1883–1904-ben szerk. a Mezőgazdasági Szemlét, s ugyancsak Cserhátival írta az első m. trágyázástani zsebkönyvet is. Számos tanulmánya jelent meg szakfolyóiratokban. A Magyar Élelmezés-Ipari Tudományos Egyesület 1956-ban évenként kiosztásra kerülő, róla elnevezett emlékérmet alapított. M. Borászati vegytan alapvonalai (Magyaróvár, 1873); Magyarország jellemzőbb dohányainak kémiai és növényélettani vizsgálata (I–III. Bp., 1877–81); Trágyázás alapelvei (Cserháti Sándorral, Bp., 1887); Gazdasági szeszgyártás kézikönyve (Lázár Pállal, Bp., 1892); Takarmányozástan (Cselkó Istvánnal, Bp., 1894); A magyar búzáról és magyar lisztről (Bp., 1907); Az Országos Chemiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás 25 évi működése (Emlékirat és beszámoló, Bp., 1907); A mezőgazdasági chemiai technológia (Bp., 1908). – Irod. Sigmond Elek: K. T. emlékezete (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1926); Kertész Dániel: K. T. (Élet és Tud. 1960. 11. sz.)