Kezdőlap

Kosztela János (Brezova, 1861Pécs, 1924. febr. 9.): bányamérnök. Oklevelét a selmecbányai ak.-n szerezte, ahol több éven át az építészeti tanszéken tanársegéd volt. 1891–1909 között a Dunagőzhajózási Társulat pécsvidéki szénbányászatánál szolgált. 1910-től az akkoriban államosított zsilvölgyi szénbányászathoz Petrozsényba nevezték ki. 1917-től a nehéz üzemi viszonyok között működő horvátországi vrdniki kincstári bányahivatal főnökévé nevezték ki. A trianoni békekötés után bányatanácsosként vonult nyugalomba. A Bányászati és Kohászati Lapokban több értekezése jelent meg a szénbányászat, különösen a bányászat gépesítése köréből.