Kezdőlap

Kosztolányi István (Tótmegyer, 1903. okt. 25.Bp., 1977. márc. 5.): kanonok. A teológiát Esztergomban végezte, 1926-ban pappá szentelték. 1925-től hitoktató bp.-i isk.-kban. 1939-tól Bp.-en hitoktató szakfelügyelő és tanár, 1948-49-ben a Bp.-i Érseki Helynökség titkára is, 1954-től nyugdíjazásáig a r. k. leánygimn. hittanára, 1968-tól haláláig a Hittud. Akad. újszövetségi tanszékén c. rk. tanár. Könyvtárát a főegyházmegye könyvtárára, festményeit, kéziratait a főegyházmegyére hagyta. – M. Így szólott az Úr… Ószövetségi bibliai történetek (Kézikönyv a bibliai történetek tanításához. 1-2. Bp., 1942); Így szeretett az Isten... Újszövetségi bibliai történetek (Kézikönyv a bibliai történetek tanításához. 1. köt. Bp., 1944).