Kezdőlap

Kótai Zoltán (Bp., 1914. máj. 24.New York, 1980. aug. 3.): ref. lelkész, szerkesztő. Tanulmányait 1933-1938 között végezte Vácott, majd a bp.-i tudományegy.-en, ahol 1941-ben doktorált. 1938-ban szentelték pappá. Mint tábori lelkész Kőszegen, Pécsett, majd a németo.-i Landhutban szolgált. 1950-ben Argentínában telepedett le, ahol 1953-1956 között a m. misszió vezetője volt. 1959-ben az USA-ba költözött, s ott a Kárpát Könyvkiadó Vállalat elnökeként mintegy 300 m. nyelvű kötetet jelentetett meg. Több emigráns lap kiadója és szerk.- je volt; 1947-49-ben az lránytű és a Compass, 1950-58-ban a Diárium, 1957-73-ban a Kárpát és a Kis Dongó, 1965-ben az Újság, 1973-76-ban a Detroiti Magyar Újság és az Akroni Magyar Újság, végül 196-80-ban a Magyar újság és a Délamerikai Magyarság c. lapoknál dolgozott. – Irod. Somogyi Ferenc: K. Z. (Kat. Magyarok Vasárnapja, 1980. 32. sz); S. Koósa Antal: K. Z. (Nemzetőr, 1980. 367. sz.).