Kezdőlap

Kotsis Endre (Arad, 1897. máj. 7.Bp., 1954. máj. 22.): építész, műegyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1919-ben. 1923-ban műszaki doktor, 1931-ben magántanár, 1938-ban ny. rk., 1940-től 49-ig a műegy.-en a magasépítés ny. r. tanára, majd a Mezőgazdasági Tervező Intézet, utóbb az Építéstudományi Intézet munkatársa. Különösen a mezőgazdasági épületformák kialakításában és az épületszerkezettan területén ért el jelentős eredményeket. Építészeti alkotásai közül kiemelkedik a Vörösmarty téri IBUSZ-ház, a szerencsi kultúrház, a székesfehérvári alumínium hengermű első épületei stb. Számos bérházat, villát, malmot, konzervgyárat tervezett. A m. építészeti irodalom egyik legtermékenyebb művelője. – F. m. Gazdasági épületek (Bp., 1922); Szarvasmarhaistállók építése (Bp., 1923); Gazdasági épületek (Tervgyűjtemény, 1929); A mezőgazdaság és a falu építészete (Bp., 1931); Istállók építésének újabb módjai (Bp., 1942); Épületszerkezetek (Bp., 1945) Kőművesmesterség (Bp., 1946); Mezőgazdasági építészet (Bp., 1954). – Irod. Széll L.: K. E. (Az ÉKME évk. 1955–56).