Kezdőlap

Kottaner Jánosné, Wolfram Ilona (15. sz.): udvarhölgy. W. Péter soproni polgár leánya, előbb Székeles Péter soproni (1430 körül), majd ~ János bécsi polgár felesége (1432). A régebbi irodalom tévesen Hvendler Ilona néven emlegette. 1436 előtt került udvarhölgyként Albert osztrák hg., utóbb m. kir. udvarába, ő nevelte fel Erzsébet nevű leányát. Albert halála után 1440. febr. 21-ére virradó éjjel Kesselőkői Liptai Bálint és szolgája segítségével Visegrádon ellopta a koronát és egy vánkosba rejtve Komáromba vitte. Ezzel lehetővé tette V. László megkoronázását, a korona Frigyes császár kezére jutását és meghiúsította I. Ulászló megkoronázását. Jutalmul a Pozsony vm.-i Kisfaludot kapta 1452-ben. A korona ellopásáról 1442–57 között feljegyzést írt, mely a bécsi Nationalbibliothekban maradt fenn. Kiadta S. L. Endlicher, Aus den Denkwürdigkeiten der Helene Kottanerin, 1439–1440 (Leipzig, 1846). – Irod. Mollay Károly: K. J. és naplója (Soproni Szle, 1957. 1–2. sz.).