Kezdőlap

Koudela Géza (Kalocsa, 1894. márc. 25.Bp., 1939: jún. 21.): zeneíró, zeneszerző és orgonaművész. 1920-tól a Központi Papnevelő Intézet tanára és az Egyetemi templom karnagya. 1927-ben egyetemes egyházzenei ig. lett. 1928-tól a Zeneművészeti Főisk. egyházzenei tanszakának tanára. A Muzsika c. folyóirat szerkesztőtársa (1929–30). – M. Világi és egyházi művek, zenei írások: Liszt-életrajz (Bp., 1936). – Irod. H: Dr. K. G. (A Zene, 1939. 15. sz.); Geszler Ödön: K. G. életrajza (A Zene, 1940. II. sz.); Kemenes Frigyes: K. G., az egyház muzsikusa (A Zene, 1940. 11. sz.); Horusitzky Zoltán: Liszt apostola. K. G. (A Zene, 1940. 11. sz.)