Kezdőlap

Koy Tóbiás (Bécs, 1757Buda, 1809. júl. 3.): osztrák származású entomológus, 1787-től Budán magyar kamarai pénztárnok. Gyűjteménye és könyvtára Frivaldszky Imre birtokába jutott. Lepkegyűjteménye az MNM-be került. – F. m. Alphabetisches Verzeichniss meiner Insektensammlung (Ofen, 1800). Irod. Hanák János: Az állattan története és irodalma Magyarországon (Pest, 1849); K. T. (Term. Tud. Társ. Évk. 1940.)