Kezdőlap

Kovách Zoltán (Bp., 1930. febr. 28.Esztergom, 1981. febr. 16.): könyvtáros, kanonok. 1954-ben teológiai doktorátust szerzett. 1961- től az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár ig.-ja. Az Eötvös Loránd Tudományegy.-en (ELTE) könyvtudományi képesítést szerzett. 1968-70-ben Rómában folytatott tanulmányokat. Az Orsz. Kat. Gyűjteményi Központ könyvtári előadója, az Orsz. Könyvtári Tanács tagja. Nagy szerepe volt abban, hogy az egyházi és az áll. könyvtárak között jó kapcsolat alakult ki. Sokat tett az egyházi gyűjtemények állományának restauráltatása érdekében. Kéziratban maradt a Főszékesegyházi Könyvtár történetéről írott dolgozata. Megkezdte a Bibliotheca kéziratos állományát feltáró katalógus összeállítását. Cikkei, tanulmányai a Magyar Könyvszemlében, a Könyvtári Figyelőben és a Könyvtárosbanjelentek meg. – F. m. A magyar katolikus egyházi könyvtárak jelentősége a tudományos kutatás szempontjából (Könyvtári Figyelő, 1973). – Irod. Kókay György: K. Z. (Magy. Könyvszle, 1981. 3. sz.); Kókay György: dr. K. Z. (Könyvtáros, 1982. 1. sz.).