Kezdőlap

Kovachich József Miklós (Buda, 1798. febr. 15.Bécs, 1878. nov. 27.): történész, forráskutató. Atyja, ~ Márton György mellett már fiatal korában részt vett a történetkutatásban. 1815-ben a pesti egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett, majd elvégezte a jogot is. 1816-ban az OSZK könyvtárosa, 1825-től a régi rendi Archivum Regni levéltárosa, 1832-től 1870-ig ig.-ja. Forráskiadványai és forráskritikai értekezései, amelyek apja kezenyomát is viselik, az állam- és jogtörténeti kutatás mind máig alapvető forrásai. – F. m. Monumenta veteris legislationis hungaricae… (Partes 1–2. Claudiopoli Zagrabiae, 1815); Lectiones variantes decretorum comitialium (Pesthini, 1816); Sylloge decretorum comitialium (I-II. Pesthini, 1818); Notitiae praeliminares ad syllogem decretorum comitialium (Pesthini, 1820); Astraea complectens… ad historiam legislationis et jurisprudentiam hungaricam (I-II., Kovachich Márton Györggyel együtt; Budae, 1823). – Irod. Nekrológ (Századok, 1878).