Kezdőlap

Kovács Endre (Győr, 1918. dec. 5.Bp., 1976. okt. 3.): tanár, irodalomtörténész. Latin-m. szakon tanári diplomát szerzett a bp.-i tudományegy.-en (1941). 1941-től 1944-ig tanár a debreceni izr. gimn.-ban. 1944-ben deportálták. 1945-ben visszatért Debrecenbe, 1947-től tanár Bp.-en. Foglalkozott a m. nyelv- és irodalomoktatás módszertani kérdéseivel, jegyzetet írt az óvónőképzőknek, tagja volt az Orsz. Pedagógiai Intézet (OPI) módszertani bizottságának. Munkatársa a Világirodalmi Lexikonnak. – M. Irodalomelméleti alapfogalmak (Szerdahelyi Istvánnal, Bp., – Irod. Veres András: K. E. (Irod. tört. Közl., 1976. 4. sz.); K. E. (A bp.-i Rákóczi Gimn. Évk., 1976–77).