Kezdőlap

Kovács Ferenc (Hódmezővásárhely, 1823. máj. 11.Tátrafüred, 1895. aug. 5.): ügyvéd, politikus, az MTA t. tagja (1895). 1842-ben Debrecenben jogot végzett, majd rövid ideig Késmárkon folytatott ügyvédi gyakorlatot. Klauzál Gábor mellé rendelt jurátusként részt vett az 1843-iki pozsonyi ogy.-en, melyről pontos jegyzőkönyvet vezetett. 1845-ben vm.-i tiszteletbeli aljegyző lett, majd 1848-ban szülővárosa szolgabírája. A forradalom bukása után az októberi diploma megjelenéséig gazdálkodott, utána vármegyei főjegyzőnek választották. 1865-ben és 1881-ben Hódmezővásárhely képviselője. Deák Ferenc baráti köréhez tartozott. 1867-ben Csongrád vm. alispánja. Minden vagyonát jótékony és közművelődési célokra hagyta. – M. Az 1843–44-iki évi magyar országgyűlési alsó tábla üléseinek naplója (I–VI. Bp., 1893 –94).