Kezdőlap

Kovács Ferenc (Szeged, 1890. nov. 1.Bp., 1974. szept. 1.): szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa (1952). Oklevelét a bp.-i egy.-en szerezte (1914). 1914-től a harctéren félévig csapatorvos, majd a Sternberg vezette hadi higiénikus csoport tagjaként Innsbruckban működött. 1918-tól 1931-ig a bp.-i II. sz. Nőgyógyászati és Szülészeti Klinikán a laboratórium vezetője és osztályos orvos volt. 1924–25-ben Rockefeller-ösztöndíjasként az USA-ban, valamint Kanadában és Ny-európai országokban nőgyógyászati és szülészeti klinikákon képezte magát. 1929-ben egy.-i magántanár, 1931–35-ben Debrecenben a Nőgyógyászati és Szülészeti Klinikán ny. rk., 1935–51-ben ny. r. tanár, s ellátta a debreceni szülészkerület vezetését, és az ottani Bábaképző Intézet igazgatását. 1951-től 1962-ig, nyugdíjazásáig a bp.-i Áll.-i Bábaképző Intézet ig.-tanára volt. 1962-től különböző rendelőintézetekben tevékenykedett. 1936-ban a Magy. Nőorvosok Társ.-ának elnöke volt. Főleg nőgyógyászati hormonológiai, szülészeti szervezési kérdésekkel, a bábaképzés problémáival foglalkozott. Részt vett a szülészeti rendtartás törvényjavaslatának előkészítésében. – F. m. Újabb irányzatok és problémák a szülészetben (Bp., 1931); Gyakorlati és műtétes szülészet (Bp., 1936); Adatok a női ivar hormánhatás mechanizmusához (Bp., 1938); Megjegyzések a méhrák gyógyításának kérdéséhez (Bp., 1950); Biologie der Schwangerschaftsdauer (Bp., 1960). – Irod. K. F. (Orv. Hetil., 1975. máj. 18.).