Kezdőlap

Kovács Gyula (Tordatúr, 1893. jún. 4.Cleveland, Ohio, USA, 1963. jún. 4.): altábornagy. Mérnökhallgató a bp.-i József Műegy.-en, majd a Ludovika Ak.-n hadnaggyá avatták (1915). Részt vett az I. világháborúban. Belépett a nemzeti hadseregbe (1919), elvégezte a Hadiak.-t (1926), a II. világháború kitörésekor vezérkari ezredes volt. A 2. magyar hadsereg vezérkari főnöke, vezérőrnagy (1942), a Hadiak. parancsnoka, altábornagy (1944), a fővezérség meghatalmazott tábornoka a német főparancsnokságon. A II. világháború után az ausztriai Wöcklaburgban autószerelő. Kivándorolt az USA-ba (1952), Clevelandban telepedett le, ahol fizikai munkás s a Magy. Felszabadító Bizottság ügyvezető alelnöke volt. – Szi. Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért (Bp., 1972).