Kezdőlap

Kovács Gyula (Monor, 1856. aug. 1.Bp., 1944– febr. 10.): közgazdasági író. Iparfejlesztési és piacszervezési kérdések szakértője, a millenniumi kiállítás egyik szervezője volt s nagy kiterjedésű ingatlanát e célra a fővárosnak ajándékozta. 1880–90 között a miskolci kereskedelmi és iparkamara titkára, 1891-ben a Kereskedelmi Múz. alig.-ja, majd ig.-ja. Ebben a minőségében sokat tevékenykedett a balkáni piacok megszervezése érdekében. 1891-től haláláig a bp.-i egy.-en a nemzetgazdaságtan magántanára volt. – M. A Borsod-Miskolci Háziipar Egyesület tíz évi története (Bp., 1885); A magyar háziipar törzskönyve (Miskolc, 1898); Közgazdaságtan (I–II, Bp., 1899–1902); A m. kir. Kereskedelmi Múzeum és a világháború (Bp., 1915); Magyar áruforgalmi iroda (Bp., 1917); A világgazdaság újabb jelenségei (Bp., 1929); A világgazdaság válsága idejéből (I–XII. füz. Bp., 1929–34); Világválságban (Bp., 1932); Az átmeneti gazdaságról és ennek politikájáról (Bécs, 1942).