Kezdőlap

Kovács István, Nagyajtai Kovács (Nagyajta, 1799, máj. 3.Kolozsvár, 1872. jan. 14.): bíró, történetkutató, az MTA l. tagja (1845). jogot végzett a kolozsvári. líceumban. 1823-ban a kormányszék tiszteletbeli írnoka. Már ekkor hozzákezdett Erdély 16–17. sz.-i történeti forrásának gyűjtéséhez. 1842-ben főkormányszéki lajstromozó, 1849-ben orsz. főtörvényszéki bíró, 1865-ben erdélyi legfőbb törvényszéki tanácsos. Két évre rá nyugalomba vonult. Számos kisebb történeti vonatkozású cikket és egy jelentősebb forrásgyűjteményt tett közzé. A Magyar Történelmi Társulat alapító tagjai közé tartozott. Gazdag könyvtárát, levelezését és jegyzeteit a kolozsvári unit. főiskolának hagyományozta. – M. Mutató táblája az erdélyi nagy fejedelemség 1810 és 1811 esztendőben Kolozsvárott tartatott országos gyűlése jegyzőkönyvének (Kolozsvár, 1833); Erdélyország történetei tára… (I–II. gr. Kemény Józseffel. Kolozsvár, 1837–1845) Irod. Szilágyi Sándor: Emlékbeszéd n. K. I. fölött (MTA Emlékbeszédek. VI. Bp., 1876).