Kezdőlap

Kovács János (Szeghalom, 1816. nov. 9.Szalacs, 1906. dec. 7.): tanár, zoológus. Tanulmányait a debreceni kollégiumban (1833), majd a berlini egy.-en végezte, ahol főleg természettudományokkal foglalkozott. 1846–56 között a Tisza család nevelője. Mint ilyen beutazta Egyiptomot, és az ott gyűjtött értékes állat-, növény- és ásványkőzet-gyűjteményét az MNM-nek ajándékozta. 1856-tól a debreceni kollégium tanára nyugalomba vonulásáig (1896). Arany Jánoshoz meleg barátság fűzte. Ő az első m. természetbúvár, aki Afrikában kutatóúton járt s erről jegyzeteket készített. Korának számos hazai és külföldi természetbúvárával kapcsolatot tartott fenn. – Irod. Kálmánchey Endre: Az első magyar Afrika-kutató természetbúvár (Term. Tud. Közl., 1964).