Kezdőlap

Kovács János (Fiátfalva, 1846. aug. 8.Kolozsvár, 1905. jan. 27.): tanár. Iskoláit Kolozsvárott és külföldi egy.-eken (Zürich, London, Manchester) végezte. Hazatérve, 1872-ben a kolozsvári unitárius főgimn.-ban a történelem és angol nyelv tanára, majd a gimn. ig.-ja (1877–1891). Kolozsvárott az egy. angol lektora. Kapcsolatai révén ismertette a m. nemzet törekvéseit az angol és amerikai unitáriusokkal. Számos cikke, tanulmánya, fordítása jelent meg a m. és angol folyóiratokban. Összegyűjtötte apósa, Kriza János költeményeit, melyeket a Kisfaludy Társaság 1893-ban adott ki. Egy ideig társszerk.-je volt a Keresztyén Magvetőnek. – M. Paget János életirata (Kolozsvár, 1893).