Kezdőlap

Kovács Lajos (Csákvár, 1908. jún. 14.Miskolc 1978. jún. 24.): geológus, egyetemi tanár, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (1958). A debreceni tudományegy.-en doktorált (1931), majd természetrajz–földrajz szakos középisk.-i tanári oklevelet szerzett (1932). Díjtalan gyakornok (1930–31), 1933-ig t. tanársegéd a debreceni tudományegy. ásvány- és földtani intézetében. Természetrajz–földrajz–kémia tanár a nyíregyházi Kálvineum Tanítónőképző Intézetben, közben ösztöndíjas a bécsi Collegium Hungaricumban (1936–37). A debreceni ref. leánygimnázium tanára 1940-től, egyidejűleg a debreceni Mezőgazdasági Főisk. meghívott szakelőadója (1942-46), a debreceni tudományegy. ásvány- és földtani intézetének ig.-ja (1945–49). A szegedi tudományegy.-en képesítették magántanárrá (1944). 1953-tól a Magy. Áll.-i Földtani Intézet debreceni kirendeltségének vezetője. A Nehézipari Műszaki Egy. bányamérnöki kara földtan-teleptani tanszékének docense Sopronban (1954–59), majd Miskolcon (1959–66), egy.-i tanár (1966–76). A Földtani Intézet külső munkatársaként földtani térképezési munkálatokat végzett a Bakony hegységben, a Mecsek hegységben, a Villányi hegységben, a Nyírségben és Sopron környékén. Elsősorban rétegtannal, őslénytannal, ősföldrajzzal foglalkozott. A Fertőtó-kutató Tudományos Bizottság soproni részlegének megszervezője (1959) és ügyvezetője. A Magyarhoni Földtani Társulat választmányi tagja és É-mo.-i csoportjának társelnöke. A Magyarországi Mediterrán Jurabizottság és az MTA földtani és őslénytani bizottságának tagja volt. – F. m. Az északi Bakony liászkorú Ammoniteszeinek monográfiája (Bp., 1941); A Föld és az élet története (egy.-i jegyzet, Debrecen, 1951); Magyarország regionális földtana (egy.-i tankönyv, Bp., 1967). – Irod. Bogsch László: K. L. halála (Földtani Közl., 1978. 4. sz.); Kovács Lajos emlékezete (Földtani Közl., 1979. 3-4. sz.).