Kezdőlap

Kovács László (Gerendkeresztúr, 1892. dec. 25.Bp., 1963. júl. 2.): író, irodalomtörténész, szerkesztő. A kolozsvári egy. bölcsészeti karán nyert doktori oklevelet. Tanulmányait, cikkeit számos erdélyi lap közölte. Munkásságának nagy része szerk.-i tevékenység. 1926–32-ben az Erdélyi Szépmíves Céh lektora. 1932–45-ben az Erdélyi Helikon szerk.-je. A Helikon megszűnése után Bp.-re költözött. Itt először a Ref. Konvent irodájában dolgozott, 1952-től 1956-ig Az Út, ennek megszűnése után haláláig a Reformátusok Lapja olvasószerk.-je. A lapban irodalmi jellegű esszéi jelentek meg. Munkatársa volt a Theológiai Szemlének is. Szerk. az Erdélyi Helikon antológiáját (1934), az Erdélyi csillagok két kötetét (1935, 1942) és a Séta bölcsőhelyem körül. Erdélyi képeskönyv (1940) c. kiadványt. – F. m. Történet a férfiről (elb., Bp., 1930); Az irodalom útján (tanulmányok, Bp., 1941); Gábor Áron (Bp., 1943). – Irod. Schöpflin Aladár: Az irodalom útján. K. L. tanulmányai (Nyugat, 1941); Molter Károly: Az irodalom útján. K. L. könyve (Pásztortűz, 1941); Dr. K. L. (Reformátusok Lapja, 1963. júl. 21.).