Kezdőlap

Kovács Marcell (Csák, 1868. febr. 5.Bp., 1936): bíró, jogi író. Jogi tanulmányok után bírói pályára lépett. 1918–25 között kúriai bíró, utóbb bp.-i ügyvéd volt. A polgári perrendtartásról írt munkája az 1911. évi I. tc. mintaszerű, rendkívül bő anyaggyűjtést (hazai és külföldi irodalom, hazai és külföldi bírói gyakorlat stb.) felölelő legrészletesebb feldolgozása. Szerk. a Jogtudományi Közlöny c. folyóirat Perjogi Döntvénytár c. mellékletét. – M. A polgári perrendtartás magyarázata (I–III. Bp., 1933)