Kezdőlap

Kovács Máté (Hajdúszoboszló, 1906. nov. 11.Bp., 1972. aug. 23.): egyetemi tanár, az irodalomtudományok kandidátusa (1968). A debreceni tudományegy.-en tanári és doktori oklevelet szerzett (1931). Közben tanulmányokat folytatott a párizsi Sorbonne-on is (1927–28 és 1929-30). Gimn., ill. gyakorlógimn. tanár Nyíregyházán és Debrecenben (1931-től), ezután Bp.-en az Országos Közoktatási, majd Köznevelési Tanácsnál dolgozott (1943-tól), a Vallás- és Közoktatásügyi Min.-ban a pedagógiai főosztály, majd az elnöki osztály vezetője, államtitkár (1945–47-ben). Mint a Nemzeti Parasztpárt tagját ogy.-i képviselőnek választották. A debreceni Egyetemi Könyvtár vezetője (1949–56). 1952–53-ban az MTA Könyvtárának egyik vezetője és a tervezett Magyar Enciklopédia főszerk.-je is (1954–57). 1956-tól az ELTE könyvtártudományi tanszékének vezetője. Közreműködött az ált. isk. és a dolgozók isk.-jának létrehozásában, a falusi népkönyvtárak szervezetének kialakításában. Nevéhez fűződik az egyetemi könyvtáros-képzés szervezeti és tanulmányi rendjének létrehozása. Az Orsz. Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács elnöke, és a Hazafias Népfront bp.-i bizottságának elnöke volt. Könyvtártudományi munkásságának súlypontja a bibliológia alapkérdéseinek vizsgálata. Számos tanulmánya jelent meg a hazai és külföldi folyóiratokban. – F. m. A Magyar Enciklopédia és a korszerű magyar lexikonok előkészítésének irányelvei és eddigi eredményei (Magy. Tud., 1957. 5–6. sz.); A magyar könyv és könyvtárkultúra a szocializmus kezdeti szakaszában (1945–59) (Magy. Könyvszle, 1960. 3. sz., 4. sz., 1961. 1. sz.); A könyvtártudomány a szocialista tudománypolitikában (Bp., 1961); A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. Az államalapítástól 1849-ig (összeállítás, előszó, bevezető tanulmány, Bp., 1963); A magyar könyvtárak országos rendszere (Könyvtári Minerva, I. Bp., 1965); A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig (szerk., Bp., 1970); Az egyetemi könyvtárosképzés két évtizedes fejlődése és főbb kérdései (Bp., 1970). – Irod. K. M. (Könyvtáros, 1972. 10. sz.); Babiczky Béla: K. M. (Magy. Könyvszle, 1973. 1.).