Kezdőlap

Kovács Miklós, Kováts (Csíktusnád, 1769. jan. 26.Kolozsvár, 1852. okt. 15.): r. k. püspök. Bölcseletet és jogot Kolozsváron tanult. Nagyváradon papnövendék lett. 1794-ben szentelték pappá. Nagyváradi hittanár, Bihar vm. táblabírája, 1814-ben kanonok. Az 1822-i ogy.-en a váradi káptalan követe. 1824-ben prépost és debreceni plébános. 1827-ben erdélyi püspökké nevezték ki, egyben erdélyi főkormányszéki tanácsos és az összes kat. iskolák főig.-ja. Nagy alapítványaival tette emlékezetessé nevét, jelentős összegeket hagyott az MTA-ra, az Erdélyi Múzeumra és egyházi célokra.