Kezdőlap

Kovács Sándor (? , 1886. jan. 26.Bp., 1918. febr. 24.): zongorapedagógus. Szendy Árpád és Koessler János tanítványa. Bölcsészettudományi doktor (ő az első Mo.-on, aki zenetörténetből disszertált). Berlinben Joh. Wolfnál stílustörténeti tanulmányokat is folytatott. 1910-től haláláig a Fodor-zeneisk. tanára. A legkiválóbb m. zongorapedagógusok egyike. Elsőnek alkalmazta a modern pszichológia eredményeit a zenepedagógiára. A hallási képzeteket helyezte a tanítás középpontjába. Zenetörténettel és zeneesztétikával is foglalkozott. – M. Prolegomena a zene fejlődéstani történetéhez (Bp., 1907); Zeneesztétikai problémák (Bp., 1911); Hogyan kellene a gyermekeket a zenébe bevezetni (Bp., 1916); Hátrahagyott zenei írásai (Összeállította Molnár Antal, Bp., 1928); Zeneművek, kompozíciók, átiratok, kiadványok. – Irod. Fodor Gyula.: dr. K. S. (Zenei Szle, 1918. 2. sz.); Kálmán György: K. S. (Crescendo, 1926. 4. sz.); Telegdi Bernát: K. S. (Zenei Szle. 1928. 5–7. sz.)