Kezdőlap

Kovács Sándor (Kecskemét, 1893. jún. 11.Bp., 1972. dec. 24.): szombathelyi r. k. püspök. Tanulmányait a váci szemináriumban végezte, felsőbb tanulmányokra egyéves kiküldetést kapott a bécsi Augustineumba. 1917-ben szentelték pappá. Tíz évig szolgált a váci püspökségen. 1927-től Kecskeméten plébános, apát, esperes, főesperes, 1944-től szombathelyi püspök. Újjáépíttette a súlyosan megrongált szombathelyi székesegyházat. Részt vett a II. vatikáni zsinaton (1963–66). Az Orsz. Liturgikus Bizottság elnöke volt.