Kezdőlap

Kovacsóczy Mihály (Gödöllő, 1801. márc. 19.Pest, 1846. jún. 13.): író, publicista. Ügyvédi oklevelet szerzett, de ügyvédi gyakorlatot nem folytatott, hanem nevelő, majd a kassai jogak. h. tanára, a kassai magyar színház ig.-ja volt. 1841-től Pesten élt. Kazinczy hű követője. Számos évkönyvet (Nefelejts, 1832–34; Aspasia, 1824), folyóiratot (Szemlélő, 1833–38) és újságot (Közlemények, 1841), az első m. napilapot (a konzervatív-klerikális szellemű Nemzeti Újság, 1842 –46) alapította és szerk. Túlzó nyelvújító. Több Kotzebue-színművet fordított le (Kassa, 1834–36) – F. m. Jeruzsálemi Sz. János Lovagrend története (Kassa, 1837); Anglia története (I–II. Kassa, 1838); Magyarkák 1855-től (Lipcse, 1845). – Irod. Radó Antal: A magyar műfordítás története (Egyet. Phil. Közl. 1883); Váczy János: A nyelvújítás győzelme (Bp., 1909).