Kezdőlap

Kovárzik Károly (Sopron, 1873. dec. 18.Bp., 1938. jan. 11.): állatorvos, állategészségügyi szakíró. Oklevelét a bp.-i Állatorvosi Főisk.-n szerezte, ahol 1899–1900-ban tanársegéd. 1900–1902-ben Debrecenben hatósági állatorvos, 1907-ig Bécsbe delegált állatorvos, 1937-ig Sopronban járási, városi és vm.-i állatorvos, majd 1937–38-ban Bp.-en központi állategészségügyi főfelügye lő. Tudományos és gyakorlati téren nagy szerepe volt az állategészségügy fejlesztésében, így a veszettség és a fertőző elvetélés leküzdésében. Jelentős szakirodalmi munkásságot fejtett ki. – F. m. A petecskór szérumos orvoslása (Bp., 1915); Adatok a szarvasmarhák meddősége elleni védekezéshez (Bp., 1933); Az állategészségügy feladatainak vázlatos ismertetése (Bp., 1938). – Irod. Nekrológ (Állategészségügyi L., 1938. febr.).