Kezdőlap

Kováts Ferenc (Pozsony, 1873. márc. 15.Bp., 1956. okt. z6.): gazdaságtörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1923, r. 1934). 1900-tól a pozsonyi jogak. könyvtárosa, 1903-ban a kolozsvári egy. magántanárává képesítették, ue. évben a pozsonyi jogak. r. tanára. 1914-től a pozsonyi, 1921-től a szegedi egyen a nemzetgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára, 1930–31-ben rektor. 1934-ben a m. gazdaságtörténet és a történeti segédtudományok ny. r. tanára a bp.-i Műegy.-en. 1900-tól 1905-ig szerk. a Magy. Gazdaságtörténeti Szemlét. Számos jelentős gazdaságtörténeti tanulmányt tett közzé, főleg a középkori városi fejlődés, pénzforgalom, külkereskedelem témáiról, különösen a Pozsony városi levéltár gazdag forrásanyaga alapján. Botanikával is foglalkozott, és különösen a Hieraciumokkal kapcsolatban végzett számottevő gyűjtő- és kutatómunkát. Kiadta a Magyar-zsidó oklevéltár IV. kötetét (Bp., 1938). F. m. Városi adózás a középkorban (Pozsony, 1900); Adalékok a dunai hajózás és a dunai vámok történetéhez az Anjouk korában (Bp., 1901); A középkori pénztörténet vázlata (Bp., 1901); Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. században (Bp., 1902); A pozsonyi városgazdaság a középkor végén (Pozsony, 1918); A magyar arany világtörténeti jelentősége (Bp., 1923); Egyház és városgazdaság a középkorban (Szeged, 1934); Adalékok Pozsony társadalom- és gazdaságtörténetéhez a XVIII. század első felében (Szeged, 1935).