Kezdőlap

Kováts Ferenc (Győr, ?Dégh, 1819. febr. 9.): mérnök, író. Mérnöki oklevelét külföldön szerezte. Hazatérésekor megyei főmérnök Veszprémben, majd Festetics Antal jószágig.-ja. Irodalommal is foglalkozott: írt verseket, meséket és cikkeket a komáromi Mindenes Gyűjteménybe. Levelezett Csokonaival és Kazinczyval. – M. Az utak és az utczák építésének módja… (Pozsony és Kassa, 1778, fordítás franciából); A fejedelmek és hazának barátja, avagy a jó polgár (Pozsony, 1779); A pulpitus (költemény, Boileau fordítás, Győr, 1789).