Kezdőlap

Kováts József (?Nagyenyed, 1795. jún. 5.): fizikus, főiskolai tanár. Valószínűleg udvarhelyi székely család leszármazottja, iskoláit Marosvásárhelyt végezte. 1767-től haláláig a nagyenyedi főisk. filozófia- és matematikatanára. 1774-ben jelent meg A természetfilozófia elemei c. munkája, mely Krüger Johann Gottlieb Naturlehre c. könyvének átdolgozott fordítása, s az első erdélyi, már nem kartéziánus, hanem newtoni szellemű fizikakönyv. Életét iskolájának szentelte. Végrendeletében 15 ezer magyar forintot hagyományozott a főisk.-ra. – F. m. Elementa Philosophiae Naturalis… (Kolozsvár, 1774). – Irod. M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 1964).