Kezdőlap

Kozma Gergely (Szentgerice, 1774. szept. 19.Kövend, 1849. aug. 14.): unitárius pap, író. Tanulmányait Kolozsvárott végezte. 1798-tól szentgericei unitárius pap, majd esperes, 1833-tól kövendi lelkész. Mint műfordító, főleg Kleist- és Kotzebue-drámákat ültetett át magyarra. Sokat tett a m. irodalom megismertetése érdekében. Kazinczy Ferenccel levelezett. Gazdag könyvtárát az örökösök az unitáriusok kolozsvári kollégiumának ajándékozták. – F. m. A szerecsen rabok (színmű Kotzebue nyomán, Pozsony-Pest, 1802); Zoraide (Pozsony, 1805). – Irod. Kozma Ferenc: K. G.… életrajza (Keresztény Magvető Kolozsvár, 1876).