Kezdőlap

Kozma Tibor (Szabadka, 1909. dec. 3.Kolozsvár, 1981. jan. 19.): ref. lelkész, teológiai tanár. Teológiát Kolozsvárt 1927-1931-ben és Bázelben 1937-ben tanult. Segédlelkész volt Zilahon (1931-33), majd cegei, árpástói (1934-44), szilágypatini (1945-46) lelkipásztori szolgálatai után Zilahon vallástanár 1947-50-ben, 1951-1958 között prímhegedűs a kolozsvári Állami Magy. Operában, majd 1959-től 1962-ig Kolozsvár-kerekdombi lelkész, 1963-1966 között a Kolozsvári Ref. Egyházkerületnél teológiai értekezleti felügyelő, 1966-1976 között a Protestáns Teológiai Int.-ben a gyakorlati teológiai tanszéken tanár. 1976. okt. 1-jén nyugdíjazták. Számos cikke, tanulmánya jelent meg, főként Az Út és a Református Szemle hasábjain. A gyülekezeti istentisztelet elvi alapvonalai 500 oldalas munkája kéziratban maradt. – F. m. Téma és Textus a prédikációban (Kolozsvár, 1940); Az „imago Dei” problémája és a prédikált Ige (Kolozsvár, 1942). – Irod. Tőkés István: Dr. K. T. ny. teol. prof. elhunyt… (Ref. Szle, Kolozsvár, 1981).