Kezdőlap

Köleséri Sámuel (Szendrő, 1663. nov. 18.Nagyszeben, 1732. dec. 24.): orvos, természettudós, ~ Sámuel ref. lelkész fia. A debreceni kollégiumban tanult, majd a franekeri egy.-en filozófiából, a leidenin orvostudományokból doktori diplomát szerzett. Angliai tanulmányút után 1688-ban Teleki Mihály kancellár, 1693-ban az erdélyi gubernium, majd az erdélyi császári katonai parancsnokság orvosa. Emellett 1699-ben az erdélyi bányaügy inspektora, 1705-ben az aranybeváltás és a pénzverés felügyelője. A Rákóczi-szabadságharc ideién a császár pártján maradt és Szebenben tartózkodott. Kiterjedt tudományos tevékenységét egyre jobban alárendelte közéleti érvényesülésének és vagyongyűjtő törekvéseinek. 1713-ban megvált bányaügyi állásától, és kinevezték a gubernium referendáriusává. 1727-től h., 1729-től r. tanácsos. Politikai ellenfeleinek aknamunkájára első feleségétől még 1715-ben történt elválását 1731-ben semmisnek nyilvánították, mire a harmadik házasságban élő ~t a gubernium 1731-ben letartóztatta. Fogságban halt meg. ~ a 18. sz. eleji Erdély tudományos és közéletének központi alakja, a karteziánus filozófia és természettudomány képviselője, a korai német felvilágosodás egyik legnagyobb hatású közvetítője volt. Levelezésben állt számos külföldi tudóssal. 1718-ban a császári természettudományi ak., 1729-ben a londoni Royal Society tagjául választotta. – F. m. Disputatio Mathematiko Physica De Lumine… (Lugduni Batavorum, 1681); Tractatus brevis de Mediis… (Solnae, 1693); Auraria Romano-Dacica (Nagyszeben, 1717); Tibullus Corvinianus (Kolozsvár, 1727). – Irod. Weszprémi István: Succincta medicorum … biographia (I. Lipcse, 1774); M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 1964). – Szi. Pataki József: K. uram házasságai (Pásztortűz, 1925. 5. sz.).